Menu
پنجشنبه, 03 اسفند,1402

آئین نامه اجرایی شماره 53658 ت 39872 هـ مورخ 12/4/1387 در خصوص اعطای تسهیلات بانکی

 

براساس­آئین نامه مذکور بانک مرکزی موظف است ظرف 2 هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی اقدام نمایند و بانک ها ظرف یک هفته مراتب را به کلیه واحد ها ابلاغ کنند. همچنین بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً بر اساس زمان بندی به طرح های مصوب اختصاص دهند.

بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل سود و خسارت قانونی تسهیلات بانکی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با استفاده از اعتبارات مصوب مربوطه به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می­گردد. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری و موضوع این آئین نامه از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و برای اجرا به بانک های عامل ابلاغ نمایند. بانکها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه­های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را تأمین و اعطا کنند و زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه­ای و دانه­های روغنی و ...  از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال می­باشد. بانکها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی         بخش­های تعاونی و خصوصی را از تسهیلات اعتباری تخصیصی با معرفی دستگاه ذیربط تأمین کنند. زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری از زمان انعقاد قرارداد بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات حداکثر به مدت یک سال تعیین می گردد. به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح­های سرمایه­گذاری بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی و بانک­ها موظف به اجرای موارد زیر می باشند:

1ـ بانک ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس گزارش دریافتی از بانک­ها، هر سه ماه یکبار گزارش های لازم را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

دی ان ان