Menu
جمعه, 07 بهمن,1401
فصل سوم - نظام پذیرش
 

51. متولی پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران چه سازمانی است؟
 
       سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران بعنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است که متولی پذیرش و برقراری حمـایت نسبت به سرمـایه های خارجی می باشد. مجـوز سرمایه گذاری خارجی نیز در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی توسط این سازمان صادر می شود .
 
52.آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟
            
       بلی. اخذ مجوز برای سرمایه گذاریهای خارجی که بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجـی انجام می شوند، الزامی است. مجوز اینگونه سرمایه گذاریها با امضای وزیر اموراقتصادی ودارایی صادر میشود.
53.آیا منظور این است که هر مورد سرمایه گذاری تحت قانون سرمایه گذاری خارجی به مجوز خاص نیاز دارد؟
 
        بلی هر مورد سرمایه گذاری خارجی تحت این قانون نیاز به مجوز خاص (مستقل) دارد.
 
54.مراحل صدور مجوزسرمایه گذاری خارجی کدام است؟ چه مدارکی برای صدور این مجــوز لازم است؟
 
       مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری بسیار کوتاه و ساده می باشد. با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی خطاب به سازمان سرمایه گذاری، موضوع ظرف 15 روز کـاری به هیات سرمایه گذاری خارجی گزارشو پس از آن مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد. مدارک لازم عبارتند از فرم درخواست سرمایه گذاری بهمراه سایر مدارک مندرج در فرم یادشده.
 
55.سازمان سرمایه گذاری چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟
 
       سازمان در همه مسائلی که سرمایه گذار خارجی با آن مواجه است می تواند مورد مشاوره قرارگیرد. در این ارتباط سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در سازمان همواره با سازمان تماس مستقیم دارد که این امر موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه ها را بدنبال خواهد داشت.
 
56. منظور از مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی چیست؟
 
       مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بعنوان کانون مراجعات سرمایه گذاران خارجی در محل سازمان تشکیل شده است. در این مرکز نمایندگان دستگاههای اجرائی که مرتبط با امور سرمایه گذاری هستند، استقرار یافته و پاسخگوی کلیه سئوالات و پیگیر امور اجرائی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیتهــای خود می باشند.
 
57.آیا سازمان علاوه بر خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی خدمات دیگری نیز ارائه می دهد؟
 
سازمان علاوه بر خدمات مشاوره ای، خدمات زیر را نیز به سرمایه گذاران ارائه می کند :
•اطلاع رسانی در خصوص کلیه قوانین ومقررات ناظر و مربوط به سرمایه گذاری خارجی؛
•معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور به سرمایه گذاران خارجیبالقوه ؛
•هماهنگی و انجام استعلامات لازم با سازمان های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه گذاری؛
•پیدا کردن شرکاء و طرفهای مناسب اعم از داخلی و خارجی؛
•انجام امور جاری و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاران؛
•برنامه ریزی و تدارک لازم برای انجام ملاقات ها و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف .

دی ان ان