Menu
پنجشنبه, 16 آذر,1402
فصل هشتم - تسهیلات ورود و اقامت
 

100. سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران چه تسهیلاتی را در ارتباط با روادید ورود سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی ارائه می دهد؟
 
       سازمان سرمایه گذاری با معرفی سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور روادید، اعم از روادید یک بار ورود و یا مکــرر سه ساله با حق ورود و اقـــامت سه ماهه در هر بار را تسهیــل می نماید. سرمایه گذاران خارجی یا شرکتهای مشترک می توانند با ارسال فرم مشخصات افراد مورد نظر و ذکر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران، تقاضای روادید نمایند. لازم به ذکراست که تسهیلات سازمان سرمایه گذاری بدان معنا نیست که برای اخذ ویزا لازمست صرفا از طریق این سازمــان اقدام شود، بلکه همگان می توانند طبق مقررات جاری مستقیما" به نمـایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج مراجعه و درخواست روادید نمایند.
 
101. آیا تسهیلاتی برای اقامت و صدور پروانه کار نیز وجود دارد؟
 
      درصورت ضرورت سازمان سرمایه گذاری تسهیلات و کمکهای لازم را در این خصوص به سرمایه گذاران خارجی ارائه خواهد داد .

دی ان ان