Menu
جمعه, 07 بهمن,1401
فصل هفتم - تسـهیلات و معافیتهـای مالیـاتی و گمـرکی
 

الف.  تسهیلات و معافیت های مالیاتی
 
90. منظور از معافیت مالیاتی چیست و چه مواردی را شامل می شود؟
 
      منظور از معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های صنعتی، معدنی و تولیدی می باشد. در ایران شرکتها مکلفند مالیات سود سهام را که به عنوان مالیات اشخاص حقیقی نیز تلقی می گردد، در منبع کسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند ( ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم).
 
91. معافیتهای مالیاتی کدام است و در چه شرایطی تعلق می گیرد ؟
•   معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن و تولید:
- درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میـزان 80 درصد و به مدت چهار سـال از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).
- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معـدنی موجود و یا ایجـاد واحـدهای صنعتی و معدنی جدید درآن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود (ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم).
• معافیت مالیاتی بخش کشاورزی:
- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت   زمانـی از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم).
• معافیت مالیاتی بخش گردشگری:
-  کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهند بود (تبصره "3" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم).
 
92. آیا شرایطی برای برخورداری از معافیت وجود دارد؟
 
      بلی. معافیت مالیاتی برای بخشهای صنعتی و معدنی زمانی میسر است که واحدهای مربوطه خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت استقرار داشته باشند. شهرکهـای صنعتی مستقر در داخل این شعاع30 از شرط یاد شده مستثـنی می باشند (تبصره "2" ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).
 
93. آیا استقرار واحدهادر مناطق محروم موجب افزایش میزان ودوره معافیت مالیاتـی می گردد؟
 
       بلی. 100 در صد درآمد مشمول مالیــات کلیه واحدهایی که در مناطق محـروم مستقر می باشند به مدت 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردار است (ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).
 
94. آیا ازحیث بخشودگی مالیاتی تفاوتی بین واحدهای مستقر درمناطق ویژه اقتصادی با سایر مناطق سرزمین اصلی وجود دارد؟
 
      از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. در واقع، رفتار مالیاتی در مناطق ویژه و سرزمین اصلی یکسان است.
 
95. آیا درآمد حاصل از صادرات نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است ؟
 
       بلی. 100درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف است (ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم).
 
96. معافیت مالیاتی ترانزیت کالا به چه صورت است ؟
 
       100درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است (بند"ب" ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم).
        
 
97. آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار علاوه بر معافیتهایی که به واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزی و گردشگری تعلق می گیرد از معافیت یا بخشودگی مالیاتی دیگری نیز برخوردار می باشند؟
 
       کلیه شـرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد معادل 10 درصد از مالیات آنها بخشوده می شود ( ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم).
 
ب.  تسهیلات و معافیت های گمرکی
 
98. آیا امکان ورود مواد اولیه بصورت ترانزیت و بعد صدور آن بصورت کالای ساخته شده با برخورداری از معافیت گمرکی وجود دارد؟
 
       بلی. به موادی که بصورت ترانزیت و به قصد تولید وارد می شود معافیت گمرکی تعلق می گیرد. چنانچه به هر دلیلی این عوارض در ابتدا دریافت شده باشد، وجه دریافتی پس از صدور کالای تولیدی قابل استرداد می باشد.
 
99. ماشینآلات وتجهیزات دست دوم وارده به کشوردرگمرک بهچه قیمتی ارزیابی می شود ؟
 
         کلیه کالاهایی که به کشور وارد می شود به قیمت نو در گمرک ارزیابی می گردد و فقط ماشین آلات و تجهیزات دست دومی که برای استفاده در خط تولید و بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می شود به قیمت واقعی آن (قیمت دست دوم) ارزیابی می گردد.

دی ان ان